ร่วมปฏิบัติการเก็บกล่องทั่วเมือง มาคัดแยกเพื่อนำไป Recycle ร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่ รู้รักสิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมปฎิบัติการ !

ได้แล้ววันนี้

เรามาช่วยกัน
  • ดูแลโลก
  • ปกป้องโลก
เริ่มต้นง่ายๆ

รวบรวม
คัดแยก
จัดเก็บ
รีไซเคิล

หากช่วยกัน
  • รีไซเคิลกล่อง
  • คัดแยกกล่อง
  • ลดปริมาณขยะ
ก็สามารถช่วยปกป้องโลกได้

ในแต่ละปีกล่องเครื่องดื่มกว่า 3,000 ล้านใบ ถูกทิ้งไปโดยไม่มีใครรู้ถึงคุณค่า
ว่ามันสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ โดยมีวิธีง่ายๆ ที่เราเองก็ทำได้

carton howto

ลำดับชั้นของกล่องเครื่องดื่ม

กล่องเครื่องดื่มประกอบด้วย กระดาษ พลาสติก และอะลูมิเนียมฟอยล์ ผนึกแน่นถึง 6 ลำดับชั้น
ทำให้กล่องเครื่องดื่ม เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ให้คงคุณภาพทั้งรสชาติและสารอาหารไว้ได้นานโดยไม่ต้องใส่สารกันเสีย และไม่ต้องแช่เย็น สะดวกต่อการขนส่ง จัดเก็บ และที่สำคัญ
กล่องเครื่องดื่มยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ โดยไม่มีส่วนใดเหลือทิ้งเป็นขยะเลย

Latest Blog Posts

การแยกเยื่อ เพื่อนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่

กล่องที่ใช้แล้ว จะถูกนำมาผ่านกรรมวิธีแยกเยื่อกระดาษออกจากแผ่นโพลีเอททีลีนและอลูมิเนียม ฟอยล์ ด้วยถังตีกระดาษ หรือ "Pulpers" ซึ่งเฉลี่ยแล้ว กล่องกระดาษ 1 ตัน จะมีเยื่อกระดาษอยู่ประมาณ 600 กิโลกรัม โดยกรรมวิธีทั้งหมด... read more

รีไซเคิลกล่องอย่างไร?

การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มมีหลายทางเลือก แต่ที่แพร่หลายในหลายประเทศ และประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ คือ การแยกเยื่อกระดาษเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และการผลิตเป็นแผ่นไม้กระดาน (Green Board) การนำกล่องเครื่องดื่มมาผลิตเป็นไม้กระดาน กล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว จะถูกนำมาตัดย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนที่จะนำมาโรยบนแผ่นเหล็ก เพื่อขึ้นรูปแผ่น ตามความหนาที่ต้องการ จากนั้นจะนำเข้าเครื่องอัดร้อนที่อุณหภูมิ... read more

ทำไมต้องกล่อง?

กล่องเครื่องดื่ม หมายถึง กล่องที่ใช้บรรจุเครื่องดื่ม หรืออาหารเหลวประเภทนม น้ำผลไม้ ชา กาแฟ แบ่งเป็น     2 ประเภท ได้แก่ กล่องยูเอชที มีกระดาษ อะลูมิเนียมฟอยล์ และพลาสติก... read more

Let's Go Save The World.